ERA Web Solutions

Cenník

Jednoduchá (statická) web stránka:

Grafické stvárnenie podľa požiadaviek objednávateľa (1 grafický návrh)1 500,- Sk
Spracovanie stránky do XHTML1 500,- Sk
Spracovanie podkladov (1 podstránka)350,- Sk


© 2002-2008 ERA Web Solutions, Farská 22, 949 01 Nitra. Všetky práva vyhradené.