ERA Web Solutions

Špecializované riešenia

Počas dlhoročného vývoja sme vytvorili viaceré riešenia určené pre presne špecifikovanú skupinu zákazníkov. Tieto dokážu niekoľko násobne zvýšiť efektivitu práce a znížiť pracovné náklady. Tak isto poskytnú návštevníkom vašich stránok nebývalé možnosti a komfort.

CarConfig

Modul určený pre výrobcov a distribútorov automobilov. Užívateľ si pomocou neho môže vyskladať priamo na stránke automobil podla svojich predstáv. Konfigurácia automobilu zahrnuje jeho základnú výbavu, rozšírenú výbavu, farbu a podobne. Umožňuje vyskladané vozidlo priamo na stránke objednať. Modul tak isto zahrnuje automatickú generáciu cenníkov automobilov ako na stránku tak aj do XML (prípadne iného formátu).

Modul CarConfig používaju predajcovia automobilov Škoda, Toyota, Mazda, Citroen a Lexus.

Vyžaduje základný modul klienti.

Rozšírený modul klienti

Modul určený pre firmy s počtom viac ako 50 zákazníkov s pravidelnou fakturáciu služieb. Pôvodne bol postavený pre poskytovateľov pripojenia k internetu a následne adaptovaný na všeobecné použitie. Umožňuje evidenciu, kategorizovanie, vyhľadávanie a primárne globálnu fakturáciu klientov. Táto môže byť uskutočnená klasickou „papierovou“ formou alebo hromadným emailom. Fakturácia a všetky údaje sú automaticky generované podľa pripravených šablón. Modul tak isto umožňuje evidenciu neplatiacich klientov a ich export do súboru následne použiteľného pre automatické nastavenie firewallu.

Rozšírený modul klienti používa spoločnosti NitraNet, RCNet, WNETwork

Nevyžaduje žiadne dodatočné moduly.

E-Shop

Je klasický elektronický webový obchod určený k prezentovania a distribúcii produktov. Aj keď by sa ehop dal zaradiť bez problémov medzi klasické rozširujúce moduly redakčného systému, prax ukázala že jeho nasadenie si žiada špecifický prístup ku každému klientovi a jeho druhu podnikania. Svoje špecifiká má distribúcia hardwaru ktorá si žiada každodenný automatizovaný import sortimentu (import z databáz atcomp.sk), úplne opačný prístup si vyžaduje elektronický obchod spoločnosti Unicef – ktorý počíta pri kúpe s dobrovoľným prispením darcov a podobne.

Modul E-Shop používajú spoločnosti Unicef, FaxCopy, In-interier, Hajat, Lumas, Venron atd...

Viac o module e-shop.

Vyžaduje základný modul klienti.

© 2002-2008 ERA Web Solutions, Farská 22, 949 01 Nitra. Všetky práva vyhradené.