ERA Web Solutions

Prednosti redakčného systému

Hierarchická štruktúra

Všetky stránky, novinky, položky obchodu, obrázky alebo súbory sú organizované v hierarchickej stromovej štruktúre podobnej počítačovému súborovému systému. V každom momente máte všetky časti stránky na dosah.

Nezávislosť od platformy

K správe systému môžete použiť akýkoľvek internetový prehliadač, čo ho činí nezávislým od platformy. Tým sa jeho použiteľnosť rozširuje na každý počítač pripojený k internetu.

Náhľad, kopírovanie, presunutie

Tieto funkcie máte vždy na dosah ruky. Jedným klikom zistíte ako vyzerajú vykonané zmeny, ich autora alebo históriu. Jednotlivé stránky môžte presúvať na požadované miesto, meniť ich poradie alebo ich kopírovať. Nie je nutné poznať typy presúvaných položiek – systém vám nedovolí spraviť chybu.

Podpora obrázkov

Redax plne podporuje obrázky, umožňuje ich spracovanie, kategorizovanie a archiváciu. Obrázky sú fyzicky spracované systémom podla požiadaviek autora aby nebolo pri prezeraní nutné žiadne spracovanie HTML prehliadačom. Uploadovať ich môžte do galérií priamo z vášho počítača, digitálneho fotoaparátu, CD alebo FTP. Redax zabezpečí ich korektné umiestnenie a zobrazenie. Používať obrázky v Redaxe môžte bez akejkoľvek znalosti formátov.

Podpora súborov

Akékoľvek súbory systém ukladá v integrovanom súborovom manažéri. Tu máte okamžitý prehľad o počte, veľkosti a type súborov pripravených k použitiu na stránke. Ich umiestnenie je možné v ľubovolnej časti stránky.

Linkovanie

Linkovanie je otázkou pár sekúnd, len označte text alebo obrázok ktorý má slúžiť ako linka a ukážte kam má smerovať. Je jedno či smerujete linku na časť vašej stránky, súbor alebo inú stránku – korektné zobrazenie linky zabezpečí systém.

Užívatelia a autentifikácia

Prístup do Redaxu je možný len prostredníctvom konta s prideleným heslom. Administrátor môže tieto kontá ľubovolne vytvárať užívateľom pracujúcim s administráciou. Užívateľov je možné radiť do rôznych skupín – podobne ako sme zvyknutý v operačných systémoch Windows alebo UNIX. Kontá alebo skupiny užívateľov slúžia k učeniu práv k editácii, publikovaniu, prístupu k jednotlivým častiam stránky alebo mazaniu.

Riadené publikovanie

Ak má správca záujem, zmenené alebo nové stránky sú pred publikovaním odoslané na odsúhlasenie. Správca ich môže zamietnuť alebo potvrdiť ich publikovanie na stránku.

Viac módov editácie obsahu

Užívateľ môže k editácii obsahu použiť prostredie podobné bežnému textovému editoru v ktorom okamžite vidí vykonané zmeny, použité obrázky alebo aktívne linky. Druhá možnosť je prepnúť zobrazenie do zjednodušenej HTML editácie, čo je vhodné zvlášť pre skúsenejších užívateľov.

Podpora jazykov

Základná verzia Redaxu je dodávaná v troch jazykových mutáciách – slovenská, anglická a nemecká. Tento počet jazykov sa nevsťahuje na jazyky v ktorých môže byť písaný samotný obsah webu. V tomto prípade je počet jazykov prakticky neobmedzený.

Absolútna kompatibilita

Web prezentácia je optimalizovaná tak aby bola zaručená kompatibilita na každom zariadení ktoré podporuje štandardy XHTML a CSS2. Samozrejmá je kompatibilita s všetkými dnešnými web prehliadačmi (internet explorer, mozilla, opera a podobne), optimalizovaný výstup na tlačiareň a prehliadatelnosť pomocou WAP prehliadača vo Vašom telefóne.

Vyhľadávanie v rámci webu

Najjednoduchším spôsobom ako nájsť informácie na stránke je pomocou vyhľadávania.

Dynamické generovanie stránky

V Redaxe je obsah webu oddelený od jeho grafického dizajnu a grafický dizajn oddelený od aplikačnej časti, preto je možná okamžitá zmena grafického zovňajšku, obsahu stránky alebo aktualizácia systému. Možnosť straty dát je tým obmedzená na najnižšie možné minimum.
Zmena dizajnu vyžaduje len zmeny v prezentačných šablónach. Nie je teda nutné upravovať všetky existujúce stránky, takže zmeny v dizajne stránok je možné realizovať oveľa efektívnejšie ako pri tradičnom publikovaní statických stránok vo veľmi krátkom čase.

Jasne čitatelné URL

Podľa textu zobrazenému v paneli adresa prehliadača je užívatelovy vždy jasné kde sa nachádza. Táto adresa môže byť automaticky generovaná redaxom podla obsahu článku na ktorý smeruje alebo môže byť zadefinovaná samotným uživatelom. V praxi vyzerá napríklad takto: www.unicef.sk/ako-pomoct/prispevok/. Takéto URL takisto pomáha vyhľadávačom pri indexovaní stránky.

Archivácia

Všetky dáta sú pravidelne zálohované. Samotné servery sú viackrát mirrorované.


© 2002-2008 ERA Web Solutions, Farská 22, 949 01 Nitra. Všetky práva vyhradené.