ERA Web Solutions

Referencie

V tejto sekcii nájdete vybratých najvýznamnejších klientov našej spoločnosti:

Venron


53.jpg
Projekt: Spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií. Najvýznamnejším zameraním je predaj a servis výpočtovej techniky, distribúcia počítačov a ich komponentov, audio, video a foto zariadení, inštalácia počítačových sietí, internetu a reklamná činnosť.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0, modul e-shop - rozšírený o automatickú aktualizáciu priamo z databázy distribútora
Webdizajn: áno
Webhosting: áno

Unicef


35.jpgProjekt: Poslaním národného výboru pre UNICEF je vytvárať také podmienky, aby politika voči deťom bola jednotná, koordinovaná a vykonávaná s pochopením pre deti, v ich záujme a za ich spoluúčasti. Využíva k tomu svoje zahraničné kontakty, informačné zdroje a spoluprácu s vládnymi, mimovládnymi i akademickými inštitúciami.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0, modul klienti, modul e-shop, modul guestbook
Webdizajn: áno
Webhosting: áno

Autocity


6.jpgProjekt: Autocity Vrbové je autorizovaným distribútorom vozidiel Škoda.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0, modul carconfig
Webdizajn: áno, upravený firemný dizajn
Webhosting: áno

Ten-expres


33.jpgProjekt: Expresná doprava kusových zásielok.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0
Webdizajn: áno
Webhosting: áno

FaxCopy Slovensko


40.jpgProjekt: Za 13 rokov aktívneho pôsobenia na slovenskom trhu s kancelárskou technikou spoločnost FaxCopy získala celý rad významných a veľkých zákaziek v oblasti štátnej správy, školstva, kultúry, zdravotníctva, ako aj v podnikateľskej sfére.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0
Webdizajn: áno
Webhosting: áno

Medicínske centrum Nitra


2.jpgProjekt: Medicínske centrum v Nitre poskytuje poistencom všetkých zdravotných poisťovní
celkovú liečebno preventívnu starostlivosť, vyšetrenia pacientov odporučených inými odborními lekármi, komplexné preventívne prehliadky zahrnuté do kardiovaskulárneho a onkologického programu v rámci doplnkového zdravotného poistenia Vzájomnej životnej poisťovne, ako i za platbu v hotovosti, závodnú zdravotnú starostlivosť.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0
Webdizajn: áno
Webhosting: áno

Business Pages


10.jpgProjekt: Business pages je vyhladávač firiem pripravený na objednávku pre austrálsku reklamnú spoločnosť. V dobe pridania referencie mal viac ako 2000 registrovaných a platiacich zákazníkov.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0, viacero špecializovaných modulov v kombinácii s VoIP technológiou
Webdizajn: áno
Webhosting: áno, čiastočne

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo


38.jpgProjekt: Spotrebné družstvá sú významnou súčasťou vnútorného trhu Slovenskej republiky. Dlhodobo sú vnímané ako celok pod názvom "Jednota" širokou spotrebiteľskou verejnosťou. Družstevníctvo má už viac ako 150-ročnú históriu a tradíciu.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0
Webdizajn: nie
Webhosting: áno

Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastov


37.jpgProjekt: Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok má dlhoročú tradíciu v oblasti vývoja polymérnych materiálov , ich aplikácie a spracovania technológiami vytlačovania , vstrekovania a vyfukovania. Za toto obdobie boli získané cenné skúsenosti a vytvorené početné kontakty jednak s výrobcami , tak aj so spracovateľmi plastov doma i v zahraničí.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0
Webdizajn: áno
Webhosting: áno

VisionMedia


36.jpgProjekt: Spoločnosť Visionmedia ako držiteľ licencie na poskytovanie telekomunikačných služieb, prenos dát, prenájom okruhov, na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete, na poskytovanie verejnej telefónnej služby ponúka portfólio hlasových, dátových a multimediálnych služieb.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0
Webdizajn: áno
Webhosting: áno

Toytota ACN


49.jpg
Projekt: Toyota ANC je autorizovným distribútorom vozidiel Toyota a Lexus. Zabezpečuje predaj nových a ojazdených vozidiel, záručný a pozáručný servis.
Redakčný systém: áno, verzia 2.0
Webdizajn: nie
Webhosting: áno

© 2002-2008 ERA Web Solutions, Farská 22, 949 01 Nitra. Všetky práva vyhradené.