ERA Web Solutions

Staňte sa našim partnerom

Získať 20% s ceny naších produktov môžete dvoma spôsobmi:

  1. Uzatvorením partnerskej zmluvy s našou spoločnosťou, pričom za každý predaný produkt získavate výhodných 20% z ceny produktu a stávate sa autorizovaným distribútorom produktov Era Web Solutions.
  2. V prípade, že už ste zákazníkom našej spoločnosti, a teda používate niektorý z našich produktov (napr. redakčný systém Redax) alebo využívate služby webhosting či webhousing, získavate províziu 20% za každého nového klienta spoločnosti, ktorý potvrdí doporučenie od Vás.


© 2002-2008 ERA Web Solutions, Farská 22, 949 01 Nitra. Všetky práva vyhradené.