ERA Web SolutionsSyphon s.r.o.

Služby EraWeb.sk preberá syphon.sk

Dovoľte aby sme Vám oznámili že, na základe, dohody medzi "Era WS s.r.o." a "SYPHON s.r.o.", prejde v najbližšej dobe technické zabezpečenie registrácie domén, prevádzka web stránok a email služieb pod webhosting syphon.sk

Našim cieľom je poskytnúť nové a moderné riešenia prevádzky Vašich web stránok a email služieb.

Po presune služieb získate mnohé benefity, ako napríklad:

Po presune dát na nové servery Vám bude k dispozícii zákaznícka podpora spoločnosti SYPHON, s.r.o., ktorú budete môcť kontaktovať na telefónnom čísle 02.581-010-66, alebo 0911-797-466, či prostredníctvom emailu helpdesk@syphon.sk.